Projektitöö sisaldab raamatupidamistöid, mis on ühekordse iseloomuga:

Varasemate perioodide korrastamine;
Aastaaruannete koostamine;
Kliendi esindamine Maksuametis;
Käibemaksukohustuslaseks registreerimine;
Lepingute ja muude dokumentide koostamine.