Teenus hõlmab ettevõtte igakuist raamatupidamist koos bilansi ja kasumiaruande koostamisega:

Algdokumentide kontroll ning sisestamine
Kuluobjektide arvestus vastavalt ettevõtte tegevusalale
Ostureskontro arvestus
Müügireskontro arvestus
Pangatehingute kajastamine
Aruandvate isikute ning kassa arvestus
Põhivahendite kajastamine
Töötajate palgaarvestus
Maksudeklaratsioonide arvestus
Kliendi esindamine Maksu- ja Tolliametis
Lao arvestus
Statistikaaruannete koostamine